JP Radio Kostajnica

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Kostajnica
Adresa: Svetosavska br.21
Procenat: 0.00
Telefon: 052 663 244; 052 664 240
Fax: 052 663 553
Email: radio-kostajnica@hotmail.com
Webstranica: https://www.radiokostajnica.com/index.php/vijesti/servisne-informacije?start=10
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod