JP za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo Onsa d.o.o. Sarajevo

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Novo Sarajevo
Adresa: Ul. Zvornička br. 23
Procenat: 0.00
Telefon: 033 646 470; 033 646 471
Fax:
Email: info@jponsa.ba; marketing@jponsa.ba
Webstranica: https://jponsa.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Mirza Ramić 2017-04-01 2021-03-31 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Sejfudin Čengić 2016-06-30 2020-06-30 Predsjednik NO
Arnela Bunar-Odžaković 2016-06-30 2020-06-30 Član NO
Edin Sedlarević 2016-06-30 2020-06-30 Član NO
Ibrahim Lika 2016-06-30 2020-06-30 Član NO
Anes Mašić 2019-11-28 2020-06-30 Član NO
Vahedin Bulja 2018-11-29 2019-05-29 v.d. Član NO
Zilha Kapisazović 2018-02-27 2018-05-27 v.d. Član NO
Zehra Orahovac 2016-06-30 2016-11-01 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod