JKP Čistoća d.o.o. Cazin

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Unskosanski kanton
Smještaj: Cazin
Adresa: Izeta Nanića bb
Procenat: 0.00
Telefon: 037 512 735
Fax: 037 514 273
Email: info@cistoca.ba
Webstranica: https://www.cistoca.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Sedin Šišić 2020-01-01 2024-01-01 Direktor
Sedin Šišić 2016-01-01 2020-01-01 Direktor
Sedin Šišić 2012-01-01 2016-01-01 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Enes Bajrić 2020-08-10 2024-08-10 Član NO
Admir Džananović 2020-08-10 2024-08-10 Član NO
Senad Dolić 2020-08-10 2024-08-10 Član NO
Šejla Sadiković 2020-08-10 2024-08-10 Član NO
Asim Jušić 2020-08-10 2024-08-10 Predsjednik NO
Senad Dolić 2016-01-01 2020-01-01 Član NO
Hazima Šarić 2016-01-01 2020-01-01 Član NO
Asim Jušić 2016-01-01 2020-01-01 Predsjednik NO
Enes Bajrić 2016-01-01 2020-01-01 Član NO
Admir Džananović 2016-01-01 2020-01-01 Član NO
Enes Duraković 2012-01-13 2016-02-13 Član NO
Selvedin Ahmetašević 2012-01-13 2016-01-13 Predsjednik NO
Enes Bajrić 2012-01-13 2016-01-13 Član NO
Senad Dolić 2012-01-13 2014-01-01 Član NO
Elvir Gabeljić 2012-02-13 2013-12-31 Član NO
Jasmin Begić 2012-01-13 2013-01-01 Član NO
Hazima Šarić 2012-01-13 2013-01-01 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod