JP Regionalna deponija d.o.o. Zvornik

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Zvornik
Adresa: Svetog Save bb
Procenat: 0.00
Telefon: 056 232 365; 056 232 367
Fax: 056 232 366
Email: regdep.zv@teol.net regdep.zv@gmail.com
Webstranica: https://www.deponijazv.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Stevo Savić 2010-06-01 2011-04-30 Direktor
Aleksandar Vračević 2011-03-29 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Milanka Kalajdžić 2014-06-11 2018-12-31 Član NO
Hazim Halilović 2014-06-11 2018-12-31 Član NO
Mladen Erić 2014-06-11 2018-12-31 Član NO
Salih Omerović 2014-06-11 2018-12-31 Član NO
Darijan Stevanović 2014-06-11 2018-12-31 Član NO
Mlađen Petković 2014-06-11 2017-05-31 Član NO
Nedžad Avdić 2014-06-11 2017-05-31 Član NO
Aleksandar Čestić 2014-06-11 2017-05-31 Član NO
Nevenko Stanovuković 2014-06-11 2017-05-31 Član NO
Jovan Tomić 2010-06-11 2014-06-11 Član NO
Milan Bošković 2010-06-11 2014-06-11 Član NO
Salih Omerović 2010-06-11 2014-06-11 Član NO
Hajrudin Mehmedović 2010-06-11 2014-06-11 Član NO
Ismet Mešić 2010-06-11 2014-06-11 Član NO
Mlađen Petković 2010-06-11 2014-06-11 Član NO
Snežana Vuković 2010-06-11 2014-06-11 Član NO
Nevenko Stanovuković 2010-06-11 2014-06-11 Član NO
Darijan Stevanović 2018-01-01 Član NO
Milanka Milovanović 2017-06-01 Član NO
Jelena Pepić 2017-06-01 Član NO
Milanka Kalajdžić 2018-01-01 Član NO
Hazim Halilović 2018-01-01 Član NO
Mijat Kandić 2017-06-01 Član NO
Mladen Erić 2018-01-01 Član NO
Salih Omerović 2018-01-01 Član NO
Violeta Medaković 2017-06-01 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod