JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Banja Luka
Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića br.93a
Procenat: 0.00
Telefon: 051 246 093
Fax:
Email: kontakt@postesrpske.com info@postesrpske.com
Webstranica: https://www.postesrpske.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Miladin Radović 2019-09-02 2023-09-01 Direktor
Miladin Radović 2019-07-02 2019-09-01 VD - Direktor
Jasminka Krivokuća 2015-06-30 2019-07-01 Direktor
Jasminka Krivokuća 2015-06-03 2015-06-30 VD - Direktor
Jasminka Krivokuća 2015-04-03 2015-06-02 VD - Direktor
Jasminka Krivokuća 2015-02-03 2015-04-02 VD - Direktor
Jasminka Krivokuća 2014-12-03 2015-02-02 VD - Direktor
Jasminka Krivokuća 2010-12-03 2014-12-02 Direktor
Jasminka Krivokuća 2010-11-02 2010-12-02 VD - Direktor
Jasminka Krivokuća 2010-08-29 2010-10-28 VD - Direktor
Jasminka Krivokuća 2006-07-05 2010-08-28 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Željko Dubravac 2019-08-23 2023-08-23 Član NO
Željko Kovačević 2019-08-23 2023-08-23 Član NO
Jelena Vidović 2019-08-23 2023-08-23 Član NO
Boris Dmitrašinović 2019-08-23 2023-08-23 Član NO
Slobodan Gavranović 2019-08-23 2023-08-22 Predsjednik NO
Miladin Stjepanović 2019-06-14 2019-08-13 v.d. Član NO
Bore Mitrić 2019-06-14 2019-08-13 v.d. Član NO
Željko Kovačević 2019-06-14 2019-08-13 v.d. Predsjednik NO
Željko Dubravac 2019-06-14 2019-08-13 v.d. Član NO
Rastko Pavlović 2019-06-14 2019-08-13 v.d. Član NO
Željko Kovačević 2019-04-01 2019-05-31 v.d. Predsjednik NO
Željko Dubravac 2019-04-01 2019-05-31 v.d. Član NO
Rastko Pavlović 2019-04-01 2019-05-31 v.d. Član NO
Miladin Stjepanović 2019-04-01 2019-05-31 v.d. Član NO
Bore Mitrić 2019-04-01 2019-05-31 v.d. Član NO
Željko Kovačević 2015-04-01 2019-03-31 Predsjednik NO
Bore Mitrić 2015-04-01 2019-03-31 Član NO
Miladin Stjepanović 2016-03-25 2019-03-31 Član NO
Željko Dubravac 2015-04-01 2019-03-31 Član NO
Rastko Pavlović 2015-04-01 2019-03-31 Član NO
Mara Pilipović 2015-04-01 2016-01-05 Član NO
Bore Mitrić 2015-01-30 2015-03-31 v.d. Član NO
Drago Trivundža 2015-01-30 2015-03-31 v.d. Član NO
Đuka Huremović 2015-01-30 2015-03-31 v.d. Predsjednik NO
Predrag Rosić 2015-01-30 2015-03-31 v.d. Član NO
Mara Pilipović 2015-01-30 2015-03-31 v.d. Član NO
Dušan Vještica 2014-11-01 2014-12-31 v.d. Predsjednik NO
Radomir Dragičević 2014-11-01 2014-12-31 v.d. Član NO
Josip Amulić 2014-11-01 2014-12-31 v.d. Član NO
Boris Stojanović 2014-11-01 2014-12-31 v.d. Član NO
Mara Pilipović 2014-11-01 2014-12-31 v.d. Član NO
Radomir Dragičević 2010-11-01 2014-10-31 Član NO
Josip Amulić 2010-11-01 2014-10-31 Član NO
Dušan Vještica 2010-11-01 2014-10-31 Predsjednik NO
Boris Stojanović 2010-11-01 2014-10-31 Član NO
Mara Pilipović 2010-11-01 2014-10-31 Član NO
Mara Pilipović 2010-07-01 2010-09-01 v.d. Član NO
Dušan Vještica 2010-07-01 2010-09-01 v.d. Član NO
Jovan Kalaba 2010-07-01 2010-09-01 v.d. Član NO
Boris Valjevac 2010-07-01 2010-09-01 v.d. Predsjednik NO
Svetislav Topolović 2010-07-01 2010-09-01 v.d. Član NO
Mara Pilipović 2006-06-30 2010-06-30 Član NO
Boris Valjevac 2006-06-30 2010-06-30 Predsjednik NO
Jovan Kalaba 2006-06-30 2010-06-30 Član NO
Dušan Vještica 2007-12-18 2010-06-30 Član NO
Svetislav Topolović 2006-06-30 2010-06-30 Član NO
Ranko Karapetrović 2006-06-30 2007-03-31 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Milenko Vučeta 2016-04-01 2020-04-01 Član uprave
Snežana Radovanović 2018-06-09 2020-04-01 Član uprave
Zoran Protić 2016-04-01 2020-04-01 Član uprave
Snježana Martić 2018-06-09 2020-04-01 Član uprave
Snežana Radovanović 2018-04-21 2018-06-08 v.d. Član uprave
Snježana Martić 2018-04-21 2018-06-08 v.d. Član uprave
Igor Baroš 2016-04-01 2018-04-20 Član uprave
Božana Trninić 2016-04-06 2018-04-09 Član uprave
Dragojla Grabovac 2015-10-03 2015-12-02 v.d. Član uprave
Mirjana Danilović 2015-10-03 2015-12-02 v.d. Član uprave
Snježana Martić 2015-10-03 2015-12-02 v.d. Član uprave
Nikola Šupljeglav 2015-10-03 2015-12-02 v.d. Član uprave
Milenko Janić 2015-10-03 2015-12-02 v.d. Član uprave
Miroslav Jerković 2015-10-03 2015-12-02 v.d. Član uprave
Branko Lepir 2015-10-03 2015-12-02 v.d. Član uprave
Dragojla Grabovac 2015-08-03 2015-10-02 v.d. Član uprave
Mirjana Danilović 2015-08-03 2015-10-02 v.d. Član uprave
Snježana Martić 2015-08-03 2015-10-02 v.d. Član uprave
Nikola Šupljeglav 2015-08-03 2015-10-02 v.d. Član uprave
Milenko Janić 2015-08-03 2015-10-02 v.d. Član uprave
Miroslav Jerković 2015-08-03 2015-10-02 v.d. Član uprave
Branko Lepir 2015-08-03 2015-10-02 v.d. Član uprave
Milenko Janić 2015-06-03 2015-08-02 v.d. Član uprave
Miroslav Jerković 2015-06-03 2015-08-02 v.d. Član uprave
Branko Lepir 2015-06-03 2015-08-02 v.d. Član uprave
Dragojla Grabovac 2015-06-03 2015-08-02 v.d. Član uprave
Mirjana Danilović 2015-06-03 2015-08-02 v.d. Član uprave
Snježana Martić 2015-06-03 2015-08-02 v.d. Član uprave
Nikola Šupljeglav 2015-06-03 2015-08-02 v.d. Član uprave
Milenko Janić 2015-04-03 2015-06-02 v.d. Član uprave
Mirjana Danilović 2015-04-03 2015-06-02 v.d. Član uprave
Snježana Martić 2015-04-03 2015-06-02 v.d. Član uprave
Nikola Šupljeglav 2015-04-03 2015-06-02 v.d. Član uprave
Dragojla Grabovac 2015-04-03 2015-06-02 v.d. Član uprave
Miroslav Jerković 2015-04-03 2015-06-02 v.d. Član uprave
Branko Lepir 2015-04-03 2015-06-02 v.d. Član uprave
Dragojla Grabovac 2015-02-03 2015-04-02 v.d. Član uprave
Mirjana Danilović 2015-02-03 2015-04-02 v.d. Član uprave
Snježana Martić 2015-02-03 2015-04-02 v.d. Član uprave
Nikola Šupljeglav 2015-02-03 2015-04-02 v.d. Član uprave
Milenko Janić 2015-02-03 2015-04-02 v.d. Član uprave
Miroslav Jerković 2015-02-03 2015-04-02 v.d. Član uprave
Branko Lepir 2015-02-03 2015-04-02 v.d. Član uprave
Milenko Janić 2014-12-03 2015-02-02 v.d. Član uprave
Miroslav Jerković 2014-12-03 2015-02-02 v.d. Član uprave
Branko Lepir 2014-12-03 2015-02-02 v.d. Član uprave
Dragojla Grabovac 2014-12-03 2015-02-02 v.d. Član uprave
Mirjana Danilović 2014-12-03 2015-02-02 v.d. Član uprave
Snježana Martić 2014-12-03 2015-02-02 v.d. Član uprave
Nikola Šupljeglav 2014-12-03 2015-02-02 v.d. Član uprave
Milenko Janić 2014-04-01 2014-12-02 Član uprave
Mirjana Danilović 2010-12-03 2014-12-02 Član uprave
Snježana Martić 2010-12-03 2014-12-02 Član uprave
Nikola Šupljeglav 2010-12-03 2014-12-02 Član uprave
Dragojla Grabovac 2012-02-13 2014-12-02 Član uprave
Miroslav Jerković 2010-12-03 2014-12-02 Član uprave
Branko Lepir 2010-12-03 2014-12-02 Član uprave
Stoja Čvokić 2011-08-01 2014-02-21 Član uprave
Dragojla Grabovac 2011-12-13 2012-02-12 v.d. Član uprave
Nikola Tomašević 2010-12-03 2011-12-12 Član uprave
Mirjana Borjanić 2010-12-03 2011-06-30 Član uprave
Nikola Tomašević 2010-11-02 2010-12-02 v.d. Član uprave
Branko Lepir 2010-11-02 2010-12-02 v.d. Član uprave
Nikola Šupljeglav 2010-11-02 2010-12-02 v.d. Član uprave
Ljiljana Umićević 2010-11-02 2010-12-02 v.d. Član uprave
Snježana Martić 2010-11-02 2010-12-02 v.d. Član uprave
Momčilo Poparić 2010-11-02 2010-12-02 v.d. Član uprave
Mirjana Borjanić 2010-11-02 2010-12-02 v.d. Član uprave
Momčilo Poparić 2010-08-29 2010-10-28 v.d. Član uprave
Mirjana Borjanić 2010-08-29 2010-10-28 v.d. Član uprave
Nikola Tomašević 2010-08-29 2010-10-28 v.d. Član uprave
Branko Lepir 2010-08-29 2010-10-28 v.d. Član uprave
Nikola Šupljeglav 2010-08-29 2010-10-28 v.d. Član uprave
Ljiljana Umićević 2010-08-29 2010-10-28 v.d. Član uprave
Snježana Martić 2010-08-29 2010-10-28 v.d. Član uprave
Nikola Tomašević 2006-08-28 2010-08-28 Član uprave
Mirjana Borjanić 2009-04-14 2010-08-28 Član uprave
Branko Lepir 2008-04-11 2010-08-28 Član uprave
Nikola Šupljeglav 2008-04-11 2010-08-28 Član uprave
Snježana Martić 2006-08-28 2010-08-28 Član uprave
Ljiljana Umićević 2009-04-14 2010-08-28 Član uprave
Momčilo Poparić 2008-04-11 2010-08-28 Član uprave
Mirjana Borjanić 2009-02-26 2009-04-13 v.d. Član uprave
Ljiljana Umićević 2009-02-26 2009-04-13 v.d. Član uprave
Momčilo Poparić 2008-03-01 2008-04-10 v.d. Član uprave
Nikola Šupljeglav 2008-03-03 2008-04-10 v.d. Član uprave
Branko Lepir 2008-03-04 2008-04-10 v.d. Član uprave
Milenko Vučeta 2021-08-02 Član uprave
Zoran Vujmilović 2021-08-02 Član uprave
Snježana Martić 2021-08-02 Član uprave
Zoran Protić 2021-08-02 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Web portal Ostali izvori Nije dostupno
2017 Web portal Ostali izvori Nije dostupno
2016 Nije dostupno Ostali izvori Ured za reviziju
2015 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2014 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2013 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2012 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2011 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2010 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o poslovanju za 2020. godinu 2020 Vlada RS 2021-08-12 132. sjednica Primljeno k znanju
Izvještaj o poslovanju JP "Pošte Srpske" 2018 Skupština akcionra Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju JP "Pošte Srpske" 2017 Skupština akcionra Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju JP "Pošte Srpske" 2016 Skupština akcionra Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju JP "Pošte Srpske" 2015 Skupština akcionra Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju JP "Pošte Srpske" 2014 Skupština akcionra Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju JP "Pošte Srpske" 2013 Skupština akcionra Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju JP "Pošte Srpske" 2012 Skupština akcionra Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju JP "Pošte Srpske" 2011 Skupština akcionra Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju JP "Pošte Srpske" 2010 Skupština akcionra Usvojeno - Utvrđeno