JP Komunalno d.o.o. Žepče

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Zeničko-dobojski kanton
Smještaj: Žepče
Adresa: Željeznička 3
Procenat: 0.00
Telefon: 032 880 127
Fax: 032 881 701
Email: jp.komunalno.zepce@tel.net.ba
Webstranica: https://www.komunalno-zepce.com
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Jozo Dunđer 2007-08-18 2013-04-25 Direktor
Mirko Šumić 2013-07-01 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Helmedin Kulašin 2016-01-01 2019-12-30 Predsjednik NO
Ivana Vuković 2016-01-01 2019-12-30 Član NO
Nermin Pašić 2007-11-29 2015-12-30 Predsjednik NO
Ivica Lovrić 2012-06-29 2015-12-30 Član NO
Ljuba Tadić 2013-04-26 2015-02-20 Član NO
Mirko Šumić 2012-06-29 2013-04-26 Član NO
Ivica Ramljak 2007-11-29 2012-06-29 Član NO
Franjo Zovko 2007-11-29 2012-06-29 Član NO
Boris Sović 2016-01-01 Član NO
Robert Rašić 2020-01-01 Član NO
Sanjin Maličbegović 2020-01-01 Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod