JP Kosmos a.d. Banja Luka

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Banja Luka
Adresa: Cetinjska br.1
Procenat: 0.00
Telefon: 051 211 477; 051 211 538
Fax: 051 213 485
Email: office@kosmos.ba
Webstranica: https://kosmos.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2017 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2016 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2015 Nije dostupno Nije dostupno Ured za reviziju
2014 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2013 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Finansijski izvještaj privrednog društva "Kosmos" a.d. Banjaluka za 2019.g. 2019 Vlada RS 2020-05-22 Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju privrednog društva "Kosmos" a.d. Banja Luka za 2015.g. 2015 Vlada RS 2016-06-23 Usvojeno - Utvrđeno