KJP Poljoprivredno Dobro Butmir d.o.o. Sarajevo

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Ilidža
Adresa: Bojnička 119
Procenat: 0.00
Telefon: 033 621 286
Fax: 033 621 160
Email: pdbutmir@hotmail.com; kabinetdirektora@pdbutmir.com
Webstranica: https://pdbutmir.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Hasan Đozo 2020-09-25 2020-11-25 VD - Direktor
Asad Jelešković 2019-10-24 2020-09-25 Direktor
Elvir Resić 2018-10-01 2019-10-24 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Ured za reviziju
2017 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2016 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2015 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2014 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2013 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2012 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu 2019 Skupština Kantona Sarajevo 2021-07-08 I nastavak 38. sjednice SKS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2018. godinu 2018 Skupština Kantona Sarajevo 2019-12-17 16. sjednica SKS Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2017. godinu 2017 Skupština Kantona Sarajevo 2019-01-24 3. sjednica SKS Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2016. godinu 2016 Skupština Kantona Sarajevo 2018-01-31 37. sjednica SKS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2015. godinu 2015 Skupština Kantona Sarajevo 2016-07-27 18. sjednica SKS Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2014. godinu 2014 Skupština Kantona Sarajevo 2015-09-09 6. sjednica SKS Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2013. godinu 2013 Skupština Kantona Sarajevo 2015-09-09 6. sjednica SKS Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2012. godinu 2012 Skupština Kantona Sarajevo 2014-01-09 32. sjednica SKS Nije usvojeno