JKP Sapna d.o.o. Sapna

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Sapna
Adresa: Ulica žrtava genocida u Srebrenici bb
Procenat: 0.00
Telefon: 035 597 999
Fax:
Email:
Webstranica:
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Samir Smajlović 2014-09-17 2018-09-17 Direktor
Samir Smajlović 2019-01-28 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Mersiha Junuzović 2017-02-01 2017-06-30 v.d. Član NO
Senaid Alić 2017-02-01 2017-06-30 v.d. Član NO
Aida Gušić 2017-02-01 2017-06-30 v.d. Član NO
Enes Gušić 2015-03-26 2017-02-01 Predsjednik NO
Elvir Garibović 2015-03-26 2017-02-01 Član NO
Muhamed Nezirović 2015-03-26 2017-02-01 Član NO
Elvir Garibović 2014-06-27 2014-09-27 v.d. Član NO
Mirza Muhamedbegović 2014-06-27 2014-09-27 v.d. Član NO
Enes Gušić 2014-06-27 2014-09-27 v.d. Član NO
Mersiha Junuzović 2017-07-03 Član NO
Senaid Alić 2017-07-03 Predsjednik NO
Aida Gušić 2017-07-03 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Samir Smajlović 2014-04-28 2014-09-17 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod