JP 9. Septembar d.d. Srebrenik

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Srebrenik
Adresa: Kiseljaci bb
Procenat: 0.00
Telefon: 035 645 714
Fax: 035 644 032
Email: 9septembar.jkp@bih.net.ba
Webstranica:
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod