Lutrija Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Centar Sarajevo
Adresa: Mehmeda Spahe 11
Procenat: 0.00
Telefon: 033 483 020
Fax: 033 219 360
Email: press@lutrijabih.ba; marketing@lutrijabih.ba
Webstranica: https://www.lutrijabih.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Edhem Pašukan VD - Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Kenan Hadžić 2020-12-01 2024-12-01 Član NO
Edita Rokša 2020-07-01 2024-07-01 Član NO
Miroslav Ćorić 2020-07-01 2024-07-01 Predsjednik NO
Azira Lepandić 2020-07-01 2024-07-01 Član NO
Saša Grabovac 2020-07-01 2024-07-01 Član NO
Kemal Džabija 2020-07-01 2020-12-01 Član NO
Miroslav Ćorić 2015-05-01 2020-07-01 Predsjednik NO
Nermin Isović 2015-05-01 2020-07-01 Član NO
Amira Mašović 2015-05-01 2020-07-01 Član NO
Saša Grabovac 2015-05-01 2020-07-01 Član NO
Senaid Šabanović 2015-05-01 2020-07-01 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Semir Softić 2011-11-01 2015-11-01 Član UO
Anka Grizelj 2011-11-01 2015-11-01 Član UO
Ivana Bunoza 2011-11-01 2015-11-01 Predsjednik UO
Samir Bakić 2011-11-01 2015-11-01 Član UO
Muris Čičić 2011-11-01 2015-11-01 Član UO
Zdravko Rajić 2011-11-01 Predsjednik UO
Samir Bakić 2011-11-01 Član UO
Haris Bašić 2011-11-01 Član UO
Anka Šešlija 2011-11-01 Član UO
Memnuna Hrustamović 2011-11-01 Član UO

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Ostali izvori Ured za reviziju
2017 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2016 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2015 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2014 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2013 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Ured za reviziju
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod