JP Eko-Sep d.o.o. Živinice, Centar za upravljanje otpadom Separacija 1

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Živinice
Adresa: Oslobođenja bb (u kompleksu Islamskog centra Živinice)
Procenat: 0.00
Telefon: 035 775 402
Fax:
Email:
Webstranica: http://
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Božo Pavić 2013-01-01 2017-07-01 Direktor
Selmir Šljivić 2019-01-01 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Sanel Mešanović 2019-01-01 2021-12-31 Član NO
Muzafer Brigić 2019-10-01 2021-08-01 Član NO
Sanel Mešanović 2015-01-01 2019-01-01 Član NO
Asmir Nišić 2015-12-31 Predsjednik NO
Edita Lugavić 2021-09-01 Član NO
Ibro Malkanović 2021-04-01 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod