JKP Komunalac d.o.o. Busovača

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Srednjobosanski kanton
Smještaj: Busovača
Adresa: S.S. Kranjčevića bb
Procenat: 0.00
Telefon: 030 735 030; 063 661 773
Fax:
Email: jkpbusovaca@yahoo.com
Webstranica: https://jkp-busovaca.com
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Vladimir Jurišić 2010-10-14 2016-01-31 Direktor
Gordana Vidović 2016-02-01 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Armin Hajdarević 2015-10-16 2019-10-29 Predsjednik NO
Slaven Petrović 2015-10-16 2019-10-29 Član NO
Ozrenka Raić 2015-10-16 2019-10-29 Član NO
Anđelko Vujica 2015-10-16 2019-10-29 Član NO
Naser Hadžibegović 2015-10-16 2019-10-29 Član NO
Zdravko Božić 2010-04-30 Član NO
Zvjezdana Šantić 2010-04-30 Član NO
Inga Vuleta 2019-10-29 Član NO
Željo Petrović 2019-10-29 Član NO
Armin Hajdarević 2019-10-29 Predsjednik NO
Jedinko Katava 2010-04-30 Član NO
Milenko Tanasić 2010-04-30 Član NO
Marko Ljubos 2019-10-29 Član NO
Edin Mekić 2019-10-29 Član NO
Naser Hadžibegović 2010-04-30 Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod