JKP d.o.o. Vareš

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Zeničko-dobojski kanton
Smještaj: Vareš
Adresa: Put mira 33.
Procenat: 0.00
Telefon: 032 843 033
Fax:
Email:
Webstranica: http://
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Zafer Kamenjaš 2015-11-26 2019-11-25 Direktor
Zafer Kamenjaš 2015-10-01 2015-11-25 Direktor
Zafer Kamenjaš 2011-09-30 2015-09-30 Direktor
Zafer Kamenjaš 2019-11-26 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Hikmet Memić 2015-05-27 2019-05-26 Član NO
Edina Hafizović 2015-05-27 2019-05-26 Član NO
Zakir Džafo 2015-05-27 2019-05-26 Član NO
Hikmet Memić 2014-05-07 2015-03-29 Član NO
Edina Hafizović 2011-03-30 2015-03-29 Član NO
Ljubo Kasapović 2011-03-30 2015-03-29 Član NO
Fahrudin Rahić 2011-03-30 2014-03-31 Član NO
Zakir Džafo 2019-06-06 Član NO
Leon Pavlović 2019-06-06 Član NO
Edina Hafizović 2019-06-06 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod