JP Radio televizija Velika Kladuša d.o.o. Velika Kladuša

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Unskosanski kanton
Smještaj: Velika Kladuša
Adresa: Ibrahima Mržljaka 30
Procenat: 0.00
Telefon: 037 773 510
Fax:
Email: info@radiovkladuša.ba
Webstranica: https://www.radiovkladusa.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Adis Purić 2018-03-31 2022-04-01 Direktor
Adis Purić 2016-12-20 2018-03-13 VD - Direktor
Mersad Sarajlija 2008-03-16 2016-12-20 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Ilirjana Cakaj Kasumović 2021-10-08 2022-01-08 v.d. Član NO
Arijana Omeragić 2021-10-08 2022-01-08 v.d. Predsjednik NO
Ervin Abdić 2021-10-08 2022-01-08 v.d. Član NO
Mirela Salkić 2020-05-22 2020-11-22 v.d. Član NO
Amir Ćufurović 2020-05-22 2020-11-22 v.d. Član NO
Jasmina Keserović 2020-05-22 2020-11-22 v.d. Predsjednik NO
Senadq Dizdarević 2018-01-31 2020-05-22 Član NO
Raska Ćerimović 2018-01-31 2020-05-22 Predsjednik NO
Ibrahim Pehlić 2018-01-31 2020-05-22 Član NO
Raska Ćerimović 2016-12-06 2017-06-06 v.d. Član NO
Enver Murgić 2016-12-06 2017-06-06 v.d. Član NO
Senad Okanović 2016-12-06 2017-06-06 v.d. Predsjednik NO
Adis Purić 2011-07-05 2013-02-26 Član NO
Irfan Talakić 2009-02-26 2013-02-26 Član NO
Elvis Bajrektarević 2009-02-26 2013-02-26 Član NO
Esad Šabanagić 2009-02-26 2011-04-29 Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod