JP ZP Elektro Doboj a.d. Doboj

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Doboj
Adresa: Nikole Pašića br.77
Procenat: 0.00
Telefon: 053 209 700; 053 209 711
Fax: 053 241 344
Email: info@elektrodoboj.net
Webstranica: https://www.elektrodoboj.net/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Milenko Cvijanović 2010-01-01 Direktor
Miloš Bukejlović Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Stanimir Rauković 2011-01-01 2015-12-31 Član NO
Ljubomir Đuranović 2011-01-01 2015-12-31 Predsjednik NO
Slavko Gligorić 2011-01-01 2015-12-31 Član NO
Đorđe Latinović 2011-01-01 2015-12-31 Član NO
Ratko Simić 2010-01-01 2011-12-31 Član NO
Marjan Mišić 2010-01-01 2011-12-31 Predsjednik NO
Milan Žigić 2010-01-01 2011-12-31 Član NO
Mićo Josipović 2010-01-01 2011-12-31 Član NO
Ljubiša Stanojević 2010-01-01 2011-12-31 Član NO
Ljubomir Đuranović Član NO
Saša Stevanović Član NO
Saša Đekić 2017-01-01 Član NO
Ljubiša Lukić 2015-01-01 Član NO
Saša Stevanović 2011-01-01 Član NO
Veljko Jećimović Član NO
Nikola Kragulj Član NO
Nikola Kragulj 2015-01-01 Predsjednik NO
Mario Danilović 2015-01-01 Član NO
Veljko Jaćimović 2015-01-01 Član NO
Ljubiša Lukić Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Goran Savanović 2015-01-01 2017-12-31 Član uprave
Drago Savić 2010-01-01 2015-12-31 Član uprave
Branko Bukejlović 2010-01-01 2012-12-31 Član uprave
Miloš Ristić Član uprave
Dana Vasiljević Član uprave
Goran Radić Član uprave
Ratko Stjepanović 2010-01-01 Član uprave
Igor Todorović Član uprave
Goran Savanović Član uprave
Dana Vasiljević 2012-01-01 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Ostali izvori Ured za reviziju
2017 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2016 Web portal Ostali izvori Nije dostupno
2015 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2014 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2013 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2012 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2011 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2010 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod