JP Robne rezerve Republike Srpske a.d. Banja Luka

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Banja Luka
Adresa: Nikole Pašića br.46
Procenat: 0.00
Telefon:
Fax:
Email:
Webstranica:
Status: U stečaju

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Mirko Marčeta 2016-04-21 2017-07-17 Direktor
Mirko Marčeta 2015-10-01 2016-04-21 VD - Direktor
Nebojša Kunjadić 2015-02-24 2015-10-01 VD - Direktor
Dragan Prodanović 2014-11-05 2015-02-24 VD - Direktor
Dragan Vučković 2013-05-16 2014-11-05 VD - Direktor
Radovan Samardžija 2012-01-11 2013-05-16 VD - Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Stanka Ćazić 2012-12-06 v.d. Član NO
Nenad Bodirogić 2012-12-06 v.d. Član NO
Dragica Bošnjak 2012-12-06 v.d. Član NO
Miladin Berić 2012-12-06 v.d. Član NO
Dana Marić 2012-12-06 v.d. Član NO
Marina Kuleba Radovanović 2012-12-06 Član NO
Ljubiša Lukić 2012-12-06 Član NO
Zoran Rosić 2012-12-06 Član NO
Miro Kuvalja 2012-12-06 Član NO
Goran Topić 2012-12-06 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2017 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2016 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2015 Nije dostupno Nije dostupno Ured za reviziju
2014 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2013 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o stanju i upravljanju Republičkim Robnim Rezervama za period 01.01.-31.12.2015. godine 2015 Narodna skupština RS 2017-06-13 19. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o stanju i upravljanju Republičkim Robnim Rezervama za period 01.01.-31.12.2011. godine 2011 Narodna skupština RS 2012-10-16 21. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o stanju i upravljanju Republičkim Robnim Rezervama za period 01.01.-31.12.2010. godine 2010 Narodna skupština RS 2011-06-21 8. sjednica Usvojeno - Utvrđeno