JP Luka Brčko d.o.o. Brčko distrikt BIH

Entitet: Brčko Distrikt
Kanton:
Smještaj: Brčko Distrikt BiH
Adresa: Lučka bb
Procenat: 0.00
Telefon: 049 217 803
Fax:
Email: marinko.viljusic@lukabrcko.ba
Webstranica: https://www.lukabrcko.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Pero Gudeljević 2013-08-05 2016-12-13 Direktor
Mustafa Nuković 2005-09-01 2012-12-16 Direktor
Marinko Viljušić 2017-03-15 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Alija Osmanbašić 2016-12-16 2017-03-14 VD - Direktor
Jasminka Agić 2013-10-23 2015-08-24 Član UO
Fahrudin Karahmetović 2004-10-07 2013-10-22 Član UO
Jasminka Agić 2012-12-17 2013-08-04 VD - Direktor
Amra Abadžić 2004-06-23 2006-10-02 Član UO
Alma Kadrić 2019-07-31 Član UO
Enver Abadžić 2004-06-23 Član UO
Borislav Stojaković 2004-06-23 Član UO
Vedran Banjanin 2015-08-05 Član UO
Jasmin Jusufović 2015-08-05 Član UO
Dražen Petrović 2004-06-23 Predsjednik UO
Mladen Terzić 2004-06-23 Član UO
Miodrag Nedić 2004-06-23 Član UO
Almira Mujkić 2015-08-05 Član UO
Marinko Geljić 2015-08-05 Član UO
Milenko Ninković 2015-08-05 Predsjednik UO

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod