JP Komunalno d.o.o. Mostar

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Hercegovačko-neretvanski kanton
Smještaj: Mostar
Adresa: Zagrebačka 2
Procenat: 0.00
Telefon: 036 576 931
Fax:
Email: komunalnomo@bih.net.ba
Webstranica: https://www.komunalno-mostar.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Esad Pobrić Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Ivana Marić 2021-08-26 Predsjednik NO
Alija Šunje 2021-08-26 Član NO
Amela Begović Kuko 2021-08-26 Član NO
Branimir Barišić 2021-08-26 Član NO
Dalibor Đurasović 2021-08-26 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod