JP Rudnik i termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Ugljevik
Adresa: Gradsko naselje bb
Procenat: 0.00
Telefon: 055 774 600
Fax: 055 771 451
Email: info@riteugljevik.com
Webstranica: https://www.riteugljevik.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Čedomir Stojanović Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Borislav Grubač Predsjednik NO
Stefan Mitrović Član NO
Dragiša Dragiša Maksimović Član NO
Tihomir Joksimović Član NO
Simo Božić Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Dragiša Vidaković Član uprave
Rado Petričević Član uprave
Žiko Krunić Član uprave
Milutin Tasovac Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Ostali izvori Ured za reviziju
2017 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2016 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2015 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2014 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2013 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2012 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2011 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2010 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod