JP Vodovod Mostar

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Hercegovačko-neretvanski kanton
Smještaj: Mostar
Adresa: Mile Budaka 106
Procenat: 1.00
Telefon: 387 36 334 939 / 900; 387 36 314 890
Fax: 387 36 315 016
Email: vodovod.mostarms@tel.net.ba
Webstranica: http://vodovod-mostar.ba/Onama
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2019 Nije dostupno Nije dostupno Ured za reviziju
2018 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2017 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2016 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2015 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2014 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2013 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod