JP Eko-čistoća d.o.o. Vukosavlje

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Vukosavlje
Adresa: Muse Ćazima Ćatića br.165
Procenat: 0.00
Telefon: 053 707 507; 066 117 577
Fax: 053 707 507
Email:
Webstranica: http://
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Alena Bećirović 2018-10-18 2021-10-17 Direktor
Alena Bećirović 2013-11-01 2017-10-30 Direktor
Atif Hadžidedić 2021-04-01 VD - Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Melanija Radojević 2019-08-07 2021-01-19 Član NO
Marko Miletić 2019-08-07 2021-01-19 Predsjednik NO
Vedrana Lukić 2019-08-07 2021-01-19 Član NO
Nejada Halilbašić 2015-07-07 2019-07-07 Predsjednik NO
Gordana Pivaš 2015-07-07 2019-07-07 Član NO
Mirza Djedović 2015-07-07 2019-07-07 Član NO
Milan Miletić 2010-11-04 2014-11-04 Član NO
Bahrudin Mehić 2010-11-04 2014-11-04 Član NO
Reuf Mehić 2010-11-04 2014-11-04 Član NO
Reuf Mehić 2009-03-31 2010-11-04 v.d. Član NO
Alena Omičević 2008-07-30 2009-03-31 v.d. Član NO
Nusret Tursić 2008-07-30 v.d. Član NO
Amra Kumbarić 2021-04-26 Član NO
Jelena Radojević 2021-04-26 Član NO
Dejan Miličević 2021-04-26 Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Alena Bećirović 2018-05-01 2018-10-30 VD - Direktor
Alena Bećirović 2017-11-01 2018-04-30 VD - Direktor
Đorđo Martić 2012-08-01 2013-10-31 VD - Direktor
Husejn Serdar 2008-02-28 2012-07-31 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod