KP Park a.d. Prnjavor

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Prnjavor
Adresa: Živojina Preradovića bb
Procenat: 0.00
Telefon: 051 660 685
Fax:
Email:
Webstranica:
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Živojin Novarlić 2017-10-04 VD - Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Željko Petrović 2017-06-26 2021-07-01 Član NO
Čedo Bunić 2017-06-26 2021-07-01 Član NO
Goran Slijepčević 2017-06-26 2021-07-01 Član NO
Goran Slijepčević 2021-07-01 Član NO
Željko Bjelošević 2021-07-01 Član NO
Željko Petrović 2021-07-01 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod