JKP Saobraćaj i komunikacije Tuzla d.o.o. Tuzla

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Tuzla
Adresa: Gornje brdo br.2
Procenat: 0.00
Telefon: 035 360 888
Fax: 035 246 665
Email: kontakt@siktz.ba
Webstranica: https://siktz.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Goran Jurak 2014-03-27 2018-06-28 Direktor
Vedran Lakić 2009-01-29 2013-03-26 VD - Direktor
Goran Jurak 2018-06-28 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Jasmin Jahić 2013-10-01 2018-02-16 Član NO
Amir Razić 2013-01-29 2018-01-26 Predsjednik NO
Nermin Karabegović 2013-10-01 2018-01-26 Član NO
Amer Karabegović 2009-06-30 2013-09-19 Član NO
Almir Dervišbegović 2009-06-30 2013-09-19 Član NO
Mirjana Marinković-Lepić 2009-06-30 2013-01-29 Predsjednik NO
Tijana Ahmetović 2018-02-16 Član NO
Jasmin Jahić 2018-02-16 Član NO
Admir Hasanbašić 2018-02-23 Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod