Javno komunalno i uslužno preduzeće Čistoća d.o.o. Donji Vakuf

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Srednjobosanski kanton
Smještaj: Donji Vakuf
Adresa: Ul. 770 Slavne Brdske Brigade 15
Procenat: 0.00
Telefon: 030 205 554
Fax:
Email:
Webstranica:
Status: Nepoznato

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod