JP Veterinarska stanica d.o.o. Cazin

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Unskosanski kanton
Smještaj: Cazin
Adresa: Kasima Ljubijankića 15
Procenat: 0.00
Telefon: 037 516 056
Fax:
Email: veterinarskastanica.cazin@bih.net.ba
Webstranica: https://veterinarskacazin.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod