Komunalac a.d. Kozarska Dubica

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Kozarska Dubica
Adresa: Miroslava Antića bb
Procenat: 0.00
Telefon: 052 424 820
Fax: 052 424 821
Email: info@komunalacad.com
Webstranica: https://www.komunalacad.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Jelena Trivan 2022-01-01 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Vladimir Lučić 2022-01-01 Član uprave
Slavko Mitrović 2022-01-01 Član uprave
Draško Marković 2022-01-01 Član uprave
Danijela Maletić 2022-01-01 Član uprave
Branko Malović 2022-01-01 Član uprave
Nenad Tomović 2022-01-01 Član uprave
Dejan Carević 2022-01-01 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod