JIP Semberija i Majevica Bijeljina

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Bijeljina
Adresa: Atinska br.2
Procenat: 0.00
Telefon: 055 419 401; 055 209 213
Fax:
Email: marketing@semberskenovine.ba semberskebn@gmail.com
Webstranica: https://semberskenovine.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Tanja Konjić 2020-07-29 2021-03-03 Direktor
Dušanka Gavrić 2017-02-02 2020-07-29 Direktor
Olivera Stjepanović 2016-11-11 2017-02-02 Direktor
Željka Spremo 2016-05-23 2016-11-11 Direktor
Olivera Stjepanović 2013-07-10 2016-05-23 Direktor
Zoran Zekanović 2021-03-03 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Svjetlan Ilić 2020-07-29 2020-09-10 Član UO
Miroslav Kulić 2019-12-25 2020-07-29 Član UO
Aleksandra Nikolić 2016-05-23 2019-12-25 Član UO
Amela Duraković 2016-12-16 2017-03-09 Član UO
Gordana Simeunović-Babić 2016-05-23 2016-12-16 Član UO
Željko Jugović 2016-05-23 2016-12-16 Član UO
Blagoje Mihajlović 2013-07-10 2016-05-23 Član UO
Jovana Stanojević-Vidaković 2013-09-12 2016-05-23 Član UO
Slađana Lekić 2013-07-10 2016-05-23 Član UO
Slađan Simić 2013-07-10 2013-09-12 Član UO
Petra Stojanović 2017-03-09 Član UO
Tanja Bošković 2020-09-10 Član uprave
Azra Ćosić 2017-03-09 Član UO

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod