JP Veterinarska stanica Goražde

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Bosansko-podrinjski kanton
Smještaj: Goražde
Adresa: Ibrahima Popovića 60
Procenat: 0.00
Telefon: 038 221 102
Fax:
Email: vet.stanicagorazde@bih.net.ba
Webstranica:
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Enver Borovina 2010-02-18 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Ermina Bešlija 2015-06-03 Predsjednik NO
Svetko Begović 2014-02-06 Član NO
Mirsada Habibović 2015-06-03 Član NO
Ermina Alić 2014-02-06 Predsjednik NO
Nedim Čengić 2014-02-06 Član NO
Hajro Mašala 2015-06-03 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod