JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Zeničko-dobojski kanton
Smještaj: Kakanj
Adresa: Alije Izetbegovića 17
Procenat: 0.00
Telefon: 032 553 640
Fax: 032 554 620
Email: kabinet@rmukakanj.ba
Webstranica: https://www.rmukakanj.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Sead Imamović 2018-05-11 2021-03-15 VD - Direktor
Mirsad Jašarspahić 2020-12-14 2020-12-14 Direktor
Kasim Alajbegović 2016-03-30 2018-05-11 Direktor
Kasim Alajbegović 2015-10-10 2016-03-30 VD - Direktor
Elvedin Čobo 2015-07-01 2015-10-10 VD - Direktor
Elvedin Čobo 2014-12-30 2015-07-01 VD - Direktor
Mirsad Jašarspahić 2014-01-01 2014-12-31 Direktor
Mirsad Jašarspahić 2013-01-01 2013-12-31 VD - Direktor
Mirsad Jašarspahić 2012-09-19 2012-12-31 VD - Direktor
Mirsad Jašarspahić 2012-09-05 2012-09-18 VD - Direktor
Mirsad Jašarspahić 2012-06-16 2012-09-05 VD - Direktor
Sead Imamović 2021-03-15 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Emir Zaimović 2020-03-30 2020-09-16 v.d. Član NO
Bruno Bojić 2020-03-30 2020-09-16 v.d. Član NO
Mahir Škorić 2020-03-30 2020-09-16 v.d. Predsjednik NO
Emir Zaimović 2016-03-30 2020-03-30 Član NO
Mahir Škorić 2016-03-30 2020-03-30 Član NO
Bruno Bojić 2019-11-04 2020-03-30 Član NO
Boris Kocev 2016-03-30 2019-11-04 Član NO
Mahir Škorić 2016-02-29 2016-03-30 v.d. Član NO
Emir Zaimović 2016-02-29 2016-03-30 v.d. Član NO
Boris Kocev 2016-02-29 2016-03-30 v.d. Član NO
Boris Kocev 2015-10-09 2016-02-29 v.d. Član NO
Nihad Hodžić 2015-10-09 2016-02-29 v.d. Član NO
Emir Zaimović 2015-10-09 2016-02-29 v.d. Član NO
Nusret Đakovac 2011-09-26 2015-09-26 Član NO
Hakim Haračić 2011-09-26 2015-09-26 Član NO
Bruno Bojić 2011-09-26 2015-09-26 Član NO
Bruno Bojić 2011-08-09 2011-09-26 v.d. Član NO
Nusret Đakovac 2011-08-09 2011-09-26 v.d. Član NO
Hakim Haračić 2011-08-09 2011-09-26 v.d. Član NO
Tajib Ćosić 2010-01-01 2011-08-08 Član NO
Zelkid Obralija 2010-01-01 2011-08-08 Član NO
Nusret Đakovac 2010-01-01 2011-08-08 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Jakub MEHIĆ 2019-11-14 2020-09-16 v.d. Član uprave
Muhamed Lopo 2020-03-30 2020-09-16 v.d. Član uprave
Ibrahim Fazlić 2020-03-30 2020-09-16 v.d. Član uprave
Elvedin Čebo 2020-03-30 2020-09-16 v.d. Član uprave
Muhamed Lopo 2016-03-30 2020-03-30 Član uprave
Ibrahim Fazlić 2016-03-30 2020-03-30 Član uprave
Elvedin Čebo 2016-03-30 2020-03-30 Član uprave
Jakub Mehić 2020-09-16 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Ostali izvori Ured za reviziju
2017 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2016 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2015 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2014 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2013 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod