JKP Rad d.o.o. Ključ

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Unskosanski kanton
Smještaj: Ključ
Adresa: Branilaca BiH bb
Procenat: 0.00
Telefon: 037 661 226
Fax: 037 660 089
Email: radkljuc@bih.net.ba
Webstranica: https://radkljuc.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Sanela Draganović 2015-04-28 2017-09-15 Direktor
Sanela Draganović 2011-01-13 2014-12-26 Direktor
Sebiha Čajić 2009-05-11 2010-05-24 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Anel Kesedžić 2017-07-07 2017-10-07 v.d. Član NO
Azra Kujundžić 2017-07-07 2017-10-07 v.d. Predsjednik NO
Dževdeta Salčinović 2017-07-07 2017-10-07 v.d. Član NO
Azra Kujundžić 2017-02-02 2017-04-02 v.d. Predsjednik NO
Ekrem Kesedžić 2017-02-02 2017-04-02 v.d. Član NO
Sebiha Čajić 2017-02-02 2017-04-02 v.d. Član NO
Alija Skočić 2012-10-16 2017-02-02 Predsjednik NO
Ekrem Kesedžić 2012-10-16 2017-02-02 Član NO
Sebiha Čajić 2015-03-30 2016-10-16 Član NO
Damir Hamedović 2012-10-16 2015-02-25 Član NO
Ekrem Kesedžić 2008-09-24 2012-09-23 Član NO
Alija Skočić 2008-09-24 2012-09-23 Predsjednik NO
Alana Zukanović 2010-11-02 2012-09-23 Član NO
Sanela Draganović 2008-09-24 2010-11-02 Član NO
Jasmin Halilović 2017-11-03 Član NO
Sebiha Čajić 2017-11-03 Član NO
Azra Kujundžić 2017-11-03 Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Sanela Draganović 2015-01-07 2015-03-31 VD - Direktor
Damir Hamedović 2010-07-07 2011-01-07 VD - Direktor
Šaban Koljić 2017-09-28 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod