JP Veterinarska stanica d.o.o. Bosanski Petrovac

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Unskosanski kanton
Smještaj: Bosanski Petrovac
Adresa: Pekiska bb
Procenat: 0.00
Telefon:
Fax:
Email:
Webstranica:
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Edhem Softić 2015-05-11 2019-08-29 Direktor
Edhem Softić 2011-01-31 2015-05-11 Direktor
Edhem Softić 2019-08-29 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Selvedina Ramić 2017-02-28 2017-12-04 v.d. Predsjednik NO
Muharem Terzić 2017-02-28 2017-12-04 v.d. Član NO
Dragan Stojanović 2017-02-28 2017-12-04 v.d. Član NO
Omer Hodžić 2014-10-16 2017-02-28 Član NO
Boško Tubić 2014-10-16 2017-02-28 Predsjednik NO
Dragan Stojanović 2014-10-16 2017-02-28 Član NO
Boško Tubić 2010-10-18 2014-10-16 Predsjednik NO
Omer Hodžić 2010-10-18 2014-10-16 Član NO
Dragan Stojanović 2010-10-18 2014-10-16 Član NO
Omer Hodžić 2017-12-04 Član NO
Dragan Stojanović 2017-12-04 Član NO
Milka Mrđa 2017-12-04 Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod