Zvornik-stan a.d. Zvornik

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Zvornik
Adresa: Svetog Save bb 3-16
Procenat: 0.00
Telefon: 056 210 049; 056 210 323
Fax: 056 210 277
Email: zvornikstan@yahoo.com
Webstranica: https://zvornikstan.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod