JP Radio i televizija Visoko d.o.o. Visoko

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Zeničko-dobojski kanton
Smještaj: Visoko
Adresa: Hazima Dedića 33
Procenat: 0.00
Telefon: 032 465 597; 032 738 644
Fax:
Email: redakcijartvvisoko@gmail.com; info@visoko-rtv.ba
Webstranica: https://www.visocka.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod