ZP Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Trebinje
Adresa: Luke Vukalovića br.2
Procenat: 0.00
Telefon: 059 261 026
Fax: 059 260 782
Email: het@het.ba
Webstranica: https://www.het.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Gordan Mišeljić Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Blagoje Šupić Predsjednik NO
Dimitrije Ivanić Član NO
Veselin Krunić Član NO
Petar Ivanković Član NO
Goran Klincov Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Aleksandar Vujić Član uprave
Slobodan Čomić Član uprave
Ilija Tamindžija Član uprave
Ljubo Vuković Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2017 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2016 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2015 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2014 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2013 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2012 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2011 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2010 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod