Toplana a.d. Prijedor

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Prijedor
Adresa: Rudnička 66
Procenat: 0.00
Telefon: 052 231 778; 052 212 422
Fax: 052 231 779
Email: info@toplanapd.com
Webstranica: https://www.toplanapd.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Ljiljana Despotović 2011-03-14 2017-03-31 Direktor
Dragan Savanović 2011-03-14 Direktor
Duško Maletić 2022-01-01 Direktor
Zoran Knežević 2017-03-30 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Slobodan Brdar 2009-05-20 2017-11-16 Član NO
Vukan Tubin 2012-06-20 Član NO
Pero Petrović 2012-06-20 Član NO
Miroslav Bijelić 2022-01-01 Član NO
Dragoslav Novaković 2012-06-20 Član NO
Miroslav Bijelić 2016-11-17 Član NO
Aleksandar Škorić 2022-01-01 Član NO
Dragojla Aleksić 2022-01-01 Predsjednik NO
Velimir Smiljanić 2012-06-20 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Amira Grahovac 2011-09-20 2019-11-20 Član uprave
Zoran Knežević 2014-09-01 2017-03-30 Član uprave
Predrag Banović 2010-03-11 2014-09-01 Član uprave
Snježana Dragosavljević 2011-09-20 Član uprave
Ljiljana Despotović 2011-03-14 Član uprave
Zoran Dragojević 2019-05-15 Član uprave
Biljana Dobrijević 2019-12-10 Član uprave
Vinka Pekija 2014-09-01 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod