JP Lutrija Republike Srpske a.d. Banja Luka

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Banja Luka
Adresa: Vuka Karadžića br.2
Procenat: 0.00
Telefon: 051 432 700; 051 430 500
Fax:
Email: info@lutrijars.com
Webstranica: https://lutrijars.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Rajko Radovanović Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Miloš Aćić Predsjednik NO
Rade Trivić Član NO
Goran Raković Član NO
Slobodanka Popović Član NO
Maja Dubravac Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Vladimir Kežić Član uprave
Siniša Dojčinović Član uprave
Dragoljub Bjeljac Član uprave
Rajko Radovanović Član uprave
Ljubiša Tepić Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2017 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2016 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2015 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2014 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2013 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2012 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2011 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2010 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod