JP Informativni centar Rudo

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Rudo
Adresa: Kragujevačka br.16
Procenat: 0.00
Telefon: 058 711 988
Fax: 058 711 988
Email: televizijarudo@spinter.net
Webstranica:
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod