JP Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Doboj
Adresa: Svetog Save br.71
Procenat: 0.00
Telefon: 053 241 368
Fax: 053 222 247
Email: kabinet@zrs-rs.com
Webstranica: https://www.zrs-rs.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Slavko Gligorić 2019-11-26 2020-12-07 VD - Direktor
Slavko Gligorić 2019-09-26 2019-11-26 VD - Direktor
Zoran Ilinčić 2019-07-25 2019-09-26 VD - Direktor
Zoran Ilinčić 2019-03-22 2019-07-25 VD - Direktor
Zoran Ilinčić 2018-11-23 2019-03-22 VD - Direktor
Zoran Ilinčić 2018-11-06 2018-11-23 VD - Direktor
Dragan Savanović 2018-05-18 2018-11-06 VD - Direktor
Dragan Savanović 2017-03-14 2018-05-18 VD - Direktor
Dragan Savanović 2015-07-30 2017-03-14 Direktor
Dragan Savanović 2015-05-04 2015-07-29 VD - Direktor
Dragan Savanović 2011-04-19 2015-05-04 Direktor
Zdravko Savić 2010-10-08 2011-04-19 VD - Direktor
Petko Stanojević 2010-10-08 Direktor
Željko Radić 2020-12-07 VD - Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Dijana Kalenić 2015-05-01 2019-05-24 Član NO
Branislav Dabić 2015-05-01 2019-05-24 Član NO
Dejan Pjević 2015-05-01 2019-05-24 Član NO
Ratko Đuričić 2015-05-01 2019-05-24 Predsjednik NO
Svjetlana Božičković 2015-05-01 2019-05-24 Član NO
Branislav Dabić 2014-12-29 2015-04-30 v.d. Član NO
Slobodanka Kovačević 2014-12-29 2015-04-30 v.d. Član NO
Borislav Stevanović 2014-12-29 2015-04-30 v.d. Predsjednik NO
Marinko Janjilović 2014-12-29 2015-04-30 v.d. Član NO
Milenko Vuksan 2014-12-29 2015-04-30 v.d. Član NO
Branislav Dabić 2014-12-29 Član NO
Slobodanka Kovačević 2014-01-23 2014-12-29 Član NO
Borislav Stevanović 2010-09-22 2014-12-29 Član NO
Marinko Janjilović 2014-12-29 Član NO
Milenko Vuksan 2010-09-22 2014-12-29 Član NO
Aleksander Ignjić 2015-05-27 Član NO
Mladen Lazarević 2015-05-27 Član NO
Branislav Dabić 2015-05-27 Član NO
Dijana Kalenić 2015-05-27 Član NO
Mladen Mićić 2015-05-27 Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Željko Radić 2019-09-26 2019-11-26 v.d. Član uprave
Dragan Zelenković 2019-09-26 2019-11-26 v.d. Član uprave
Željko Radić 2019-07-25 2019-09-26 v.d. Član uprave
Dragan Zelenković 2019-07-25 2019-09-26 v.d. Član uprave
Igor Vasiljević 2019-03-22 2019-07-25 v.d. Član uprave
Dragan Zelenković 2019-03-22 2019-07-25 v.d. Član uprave
Igor Vasiljević 2018-11-23 2019-03-22 v.d. Član uprave
Dragan Subašić 2018-11-23 2019-03-22 v.d. Član uprave
Dragan Subašić 2018-05-18 2018-11-23 v.d. Član uprave
Zoran Ilinčić 2018-05-18 2018-11-06 v.d. Član uprave
Bojan Ristić 2017-03-14 2018-05-18 v.d. Član uprave
Boško Prelić 2017-03-14 2018-05-18 v.d. Član uprave
Boško Prelić 2015-12-17 2017-03-14 Član uprave
Ljubomir Đuranović 2015-12-17 2017-03-14 Član uprave
Dalibor Đurđić 2015-12-18 2017-03-14 v.d. Član uprave
Bojan Ristić 2015-12-17 2017-03-14 Član uprave
Mirko Stojčinović 2015-12-17 2015-12-18 Član uprave
Milomirka Vukojević 2015-10-20 2015-12-17 v.d. Član uprave
Dalibor Đurđić 2015-10-20 2015-12-17 v.d. Član uprave
Zoran Ilinčić 2015-10-20 2015-12-17 v.d. Član uprave
Branislav Đurica 2015-10-20 2015-12-17 v.d. Član uprave
Draženko Todorović 2011-10-14 2015-10-20 Član uprave
Milenko Bilić 2011-10-14 2015-10-20 Član uprave
Dragan Subašić 2011-10-14 2015-10-20 Član uprave
Branislav Đurica 2011-10-14 2015-10-20 Član uprave
Nebojša Lujić 2011-08-12 2011-10-14 v.d. Član uprave
Biljana Raković 2011-08-12 2011-10-14 v.d. Član uprave
Sretko Božanović 2011-08-12 2011-10-14 v.d. Član uprave
Željko Đurić 2011-08-12 2011-10-14 v.d. Član uprave
Draženko Lukić 2010-10-08 2011-08-12 v.d. Član uprave
Dušan Spremo 2011-07-29 v.d. Član uprave
Rodoljub Milovanović 2010-05-28 2011-07-29 Član uprave
Nikola Pantić 2011-07-29 v.d. Član uprave
Dimšo Todorović 2011-01-24 2011-07-29 v.d. Član uprave
Zdravko Savić 2010-05-28 2010-10-08 Član uprave
Rodoljub Milovanović 2010-03-02 2010-05-28 v.d. Član uprave
Zdravko Savić 2010-03-02 2010-05-28 v.d. Član uprave
Željko Radić 2019-11-26 v.d. Član uprave
Mladen Božić 2021-05-21 Član uprave
Dragan Zelenković 2019-11-26 v.d. Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Web portal Ostali izvori Nije dostupno
2017 Web portal Ostali izvori Nije dostupno
2016 Web portal Ostali izvori Nije dostupno
2015 Web portal Ostali izvori Nije dostupno
2014 Web portal Ostali izvori Ured za reviziju
2013 Web portal Ostali izvori Nije dostupno
2012 Web portal Ostali izvori Ured za reviziju
2011 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2010 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o poslovanju za 2021. godinu 2021 Vlada RS 2022-07-28 180. sjednica Primljeno k znanju
Izvještaj o poslovanju za 2020. godinu 2020 Vlada RS 2021-09-02 135. sjednica Primljeno k znanju
Izvještaj o poslovanju Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj za 2018.g. 2018 Vlada RS 2019-08-19 33. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj za 2015.g. 2015 Vlada RS 2016-08-18 87. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj za 2014.g. 2014 Vlada RS 2015-08-20 35. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj za 2013.g. 2013 Vlada RS 2014-12-11 89. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj za 2012.g. 2012 Vlada RS 2013-08-21 23. sjednica Usvojeno - Utvrđeno