JP Slobodna zona d.o.o. Šamac

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Šamac
Adresa: Put srpskih dobrovolјaca bb
Procenat: 0.00
Telefon: 054 612 504; 054 620 760
Fax: 054 612 504
Email: jpszona@teol.net
Webstranica:
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Lazar Đekić 2017-05-13 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Čedomir Pisarević 2017-03-28 Predsjednik NO
Nedo Petrović 2017-03-28 Član NO
Slavica Mitrović 2017-03-28 Član NO
Zoran Mihaljčić 2017-03-28 Član NO
Ljubo Bosić 2017-03-28 Član NO
Dragoslav Gluvačević 2017-06-06 Član NO
Ignjat Voćkić 2017-06-06 Član NO
Saša Božić 2017-06-06 Predsjednik NO
Mladen Bijelić 2017-06-06 Član NO
Bojana Marković 2017-06-06 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Živan Kojić 2017-05-13 VD - Direktor
Petar Petrović 2017-06-22 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod