JKP Pannonica d.o.o. za sportsko-rekreativne aktivnosti Tuzla

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Tuzla
Adresa: Šetalište Slana Banja bb
Procenat: 0.00
Telefon: 035 246 711
Fax:
Email: kontakt@panonika.ba
Webstranica: https://panonika.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Majid Porobić 2018-05-31 2022-05-31 Direktor
Majid Porobić 2010-01-01 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Amra Jaganjac 2020-03-03 2022-04-22 Član NO
Nermin Kasumović 2018-04-23 2022-04-22 Član NO
Latif Ahmedić 2018-04-23 2022-04-22 Predsjednik NO
Hajrudin Kačar 2018-04-10 2019-12-24 Član NO
Nisa Adilović 2017-10-17 2018-01-17 v.d. Član NO
Latif Ahmedić 2017-10-17 2018-01-17 v.d. Predsjednik NO
Ružica Zagorčić 2017-10-17 2018-01-17 v.d. Član NO
Latif Ahmedić 2013-09-19 2017-10-17 Predsjednik NO
Ružica Zagorčić 2013-09-19 2017-10-17 Član NO
Nisa Adilović 2013-09-19 2017-10-17 Član NO
Bahir Imamović 2009-01-01 2013-09-19 Član NO
Latif Ahmedić 2009-01-01 2013-09-19 Predsjednik NO
Sanja Hajdukov 2011-04-27 2013-09-19 Član NO
Jasna Kapetanović 2009-01-01 2010-09-25 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod