KP Komunalno a.d. Kostajnica

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Kostajnica
Adresa: Branka Ćopića bb
Procenat: 0.00
Telefon: 052 663 180
Fax: 052 663 180
Email: komunalno.kp@gmail.com
Webstranica:
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod