JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sanski Most

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Unskosanski kanton
Smještaj: Sanski Most
Adresa: Meše Selimovića bb
Procenat: 0.00
Telefon: 037 685 067
Fax:
Email: info@vik-sm.ba
Webstranica: https://vik-sm.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod