Igman d.d. Konjic

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Hercegovačko-neretvanski kanton
Smještaj: Konjic
Adresa: Donje Polje 42
Procenat: 0.00
Telefon: 036 726 276; 036 281 206
Fax: 036 726 873
Email: djahid.muratbegovic@igman.co.ba; ajdin.tinjak@igman.co.ba
Webstranica: https://www.igman.co.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Web portal Nije dostupno
2017 Nije dostupno Web portal Nije dostupno
2016 Nije dostupno Web portal Nije dostupno
2015 Nije dostupno Web portal Nije dostupno
2014 Nije dostupno Web portal Nije dostupno
2013 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod