JKP Uzor a.d. Drinić

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Petrovac
Adresa: Centar bb
Procenat: 0.00
Telefon: 050 465 018
Fax: 050 465 018
Email: kpuzor@gmail.com
Webstranica:
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Mirko Milanović 2015-07-31 2016-11-18 Direktor
Branimir Stojanović 2005-01-24 2013-05-31 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Olgica Kecman 2014-07-01 2017-05-18 Član NO
Budo Smiljanić 2014-07-01 2017-05-18 Član NO
Boro Kecman 2014-07-01 2017-05-18 Član NO
Dragan Kecman 2012-02-09 2014-07-01 Član NO
Boško Branković 2012-02-09 2014-07-01 Član NO
Dragan Vukčević 2012-02-09 2014-07-01 Član NO
Sretko Stanković 2011-04-01 2012-02-09 Član NO
Bojan Ćulibrk 2011-04-01 2012-02-09 Član NO
Dragan Vukčević 2011-04-01 2012-02-04 Član NO
Boško Branković 2011-04-01 Član NO
Dragan Vukčević 2011-04-01 Član NO
Dragan Kecman 2011-04-01 Član NO
Verica Trkulja 2017-05-18 Član NO
Stevan Stojanović 2017-05-18 Član NO
Dragica Brkljač 2017-05-18 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Savo Jovanić 2016-11-18 2017-05-08 VD - Direktor
Branimir Stojanović 2014-10-01 2015-07-31 VD - Direktor
Dragan Kecman 2013-06-11 2014-09-30 VD - Direktor
Jovica Banjac 2017-05-08 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod