FAMOS - Fabrika motora Sarajevo a.d. Istočno Sarajevo

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Istočno Novo Sarajevo
Adresa: Stefana Nemanje br.5
Procenat: 0.00
Telefon:
Fax: 057 342 752
Email: famos1@teol.net
Webstranica:
Status: Likvidacija

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod