Šumsko gospodarsko društvo Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton 10
Smještaj: Kupres (FBiH)
Adresa: Splitska bb, 80320 Kupres
Procenat: 0.00
Telefon: 034 274 801
Fax: 034 274 800
Email: info@hbsume.ba
Webstranica: https://www.hbsume.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Web portal Nije dostupno Nije dostupno
2017 Web portal Nije dostupno Nije dostupno
2016 Web portal Nije dostupno Nije dostupno
2015 Web portal Nije dostupno Nije dostupno
2014 Web portal Nije dostupno Ured za reviziju
2013 Web portal Nije dostupno Nije dostupno
2012 Web portal Nije dostupno Nije dostupno
2011 Web portal Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o poslovanju za 2020. godinu 2020 Skupština Kantona br.10 2021-07-02 Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu 2019 Skupština Kantona br.10 2020-12-29 Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju za 2018, godinu 2018 Skupština Kantona br.10 2020-01-24 Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu 2017 Skupština Kantona br.10 2020-01-24 Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu 2016 Skupština Kantona br.10 2020-01-24 Usvojeno - Utvrđeno