JP Bags-energotehnika d.d. Sarajevo

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Vogošća
Adresa: Igmanska bb
Procenat: 0.00
Telefon: 033 432 632; 033 433 848
Fax: 033 432 611
Email: bags.energotehnika@gmail.com
Webstranica: https://energotehnikasarajevo.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Nihad Konaković 2020-08-07 2024-08-07 Direktor
Nihad Konaković 2016-08-07 2020-08-07 Direktor
Pupo Mujko 2015-05-04 2016-05-06 Direktor
Amir Pašalić 2013-05-27 2015-03-11 Direktor
Alaga Mujičić 2009-01-29 2013-03-01 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Mirnes Turbo 2021-10-11 2025-10-11 Član NO
Alaga Mujičić 2021-10-11 2025-10-11 Član NO
Fetah Kadrić 2021-10-11 2025-10-11 Član NO
Fetah Kadrić 2020-08-10 2020-11-10 v.d. Član NO
Mirnes Turbo 2020-08-10 2020-11-10 v.d. Član NO
Alaga Mujičić 2020-08-10 2020-11-10 v.d. Predsjednik NO
Mirnes Turbo 2016-08-08 2020-08-08 Član NO
Alaga Mujičić 2016-08-08 2020-08-08 Predsjednik NO
Fetah Kadrić 2016-08-08 2020-08-08 Član NO
Elbis Rašidović 2013-04-04 2016-05-06 Član NO
Ramo Buđevac 2013-04-04 2015-06-30 Član NO
Hajrudin Grabovica 2013-04-04 2014-04-17 Član NO
Mirza Konaković 2008-11-17 2012-11-17 Član NO
Faruk Arslanagić 2008-11-17 2012-11-17 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2017 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2016 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2015 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2014 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2013 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod