JKP Vilenica-Čistoća d.o.o. Novi Travnik

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Srednjobosanski kanton
Smještaj: Novi Travnik
Adresa: Stjepana Tomaševića bb
Procenat: 0.00
Telefon: 030 791 096
Fax: 030 793 076
Email: info@vilenica-cistoca.ba
Webstranica: https://vilenicacistocaba.wordpress.com
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Svjetlana Tokalić 2016-09-19 2020-09-18 Direktor
Dario Zorić 2012-06-19 2016-06-20 Direktor
Drago Radeljak 1997-12-09 2012-02-15 Direktor
Svjetlana Tokalić 2020-09-19 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Martina Kovač 2020-07-08 2024-07-08 Član NO
Tihomir Sučić 2020-07-08 2024-07-08 Član NO
Azir Đulić 2020-07-08 2024-07-08 Predsjednik NO
Ivo Babić 2016-04-29 2020-07-07 Član NO
Senad Šumarić 2016-04-29 2020-07-07 Predsjednik NO
Karolina Baković 2016-04-29 2020-07-07 Član NO
Senad Šumarić 2012-01-01 2016-04-29 Predsjednik NO
Svjetlana Tokalić 2012-01-01 2016-04-29 Član NO
Anđa Mlakić 2012-01-01 2016-04-29 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Tihomir Sučić 2016-06-20 2016-09-19 VD - Direktor
Tihomir Sučić 2012-02-15 2012-06-19 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod