JP Radio - Usora d.o.o. Usora

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Zeničko-dobojski kanton
Smještaj: Usora
Adresa: Sivša bb
Procenat: 0.00
Telefon:
Fax:
Email:
Webstranica: http://
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Danijel Artmagić 2018-03-10 2018-05-21 VD - Direktor
Danijel Artmagić 2017-09-10 2018-03-10 VD - Direktor
Danijel Artmagić 2017-03-10 2017-09-10 VD - Direktor
Snježana Erceg 2017-01-01 2017-02-28 VD - Direktor
Snježana Erceg 2016-12-01 2016-12-31 VD - Direktor
Snježana Erceg 2016-06-01 2016-11-30 VD - Direktor
Snježana Erceg 2015-12-01 2016-05-31 VD - Direktor
Snježana Erceg 2015-11-01 2015-11-30 VD - Direktor
Snježana Erceg 2015-05-01 2015-10-31 VD - Direktor
Snježana Erceg 2014-11-01 2015-04-30 VD - Direktor
Monika Mandić 2010-06-05 2014-06-05 Direktor
Danijel Artmagić 2018-05-21 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Vlado Gašić 2013-12-27 2017-12-27 Član NO
Ivica Labudović 2013-12-27 2017-12-27 Član NO
Anto Bonić 2013-12-27 2017-12-27 Član NO
Ivica Bodulica 2013-02-18 2013-11-12 Član NO
Slađana Matić 2010-02-25 2012-03-13 Član NO
Svjetlana Komušnić 2010-02-25 2012-02-13 Član NO
Ivana Pranjić 2010-02-25 2012-02-13 Član NO
Ivana Penava 2018-08-31 Član NO
Daliborka Matošević 2018-08-31 Član NO
Ivana Šimić 2018-08-31 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod